Privacyverklaring Cin in Carriere

Cin in Carriere, gevestigd op de Cornelis Dopperlaan 9 in Baarn, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Cin in Carriere acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking hou ik me aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe ik gegevens verzamel en gebruik, in overeenstemming met de AVG.


In deze Privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik, en met welk doel ik dat doen. Ik raad je aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website, www.cinincarriere.nl en gerelateerde websites en diensten.


Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 11 juli 2023


Gebruik van persoonsgegevens

Als je gebruik maakt van de website en gerelateerde diensten die Cin in Carriere aanbiedt, dan kun je jouw persoonsgegevens met ons delen. Ik verzamel en maak gebruik van persoonsgegevens die jij, of jouw bedrijf, direct met mij deelt. Ik zal de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.


Soorten gegevens verzameld

Wanneer je gebruik maakt van mijn diensten, dan verzamel ik de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en/ of telefonisch
 • Gegevens over je activiteiten op de website
 • Gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer


Gronden voor de verwerking

Ik verwerk je persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van jebetaling
 • Verzenden van de nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te  voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Cin in Carriere analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren
 • Cin in Carriere verwerkt ook persoonsgegevens wanneer ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte

Ik verzamel je persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen en/ of je toestemming, die je te allen tijde kunt intrekken.


Bewaren van persoonsgegevens

Ik bewaar je persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaar ik persoonsgegevens van onze websitebezoekers voor 36 maanden.


Uw rechten

Je hebt het recht op inzage van de informatie die ik verwerk. Als je dat wilt, neem dan contact met mij op. Ik zorg ervoor dat je een kopie ontvangt van de gegevens die ik over je verwerk. Mogelijk moet ik je identiteit verifiëren om aan je verzoek te voldoen. Als je gelooft dat de verstrekte informatie die ik over je verwerk niet juist is, dan kun je contact met mij opnemen om je informatie te updaten. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als je wilt dat ik je informatie verwijder, dan kun je mij op ieder moment informeren. Je kan op elk moment contact met mij opnemen met betrekking tot deze verzoeken. Ik zal altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht je niet tevreden zijn met het antwoord dat je ontvangt, dan kun je je klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.


Delen met anderen

Ik zal je informatie niet delen met anderen zonder je toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je, of jouw organisatie, met mij heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.


Doorgifte van persoonsgegevens

Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kan ik je gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zal ik de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat alle persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorg ik ervoor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kan ik je gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.


Analytics

Gegevens die je verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics en Piwik. Deze statistieken worden gebruikt om de diensten te optimaliseren. Zo kan ik zien hoe mijn bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, worden deze gegevens gepseudonimiseerd.


Cookies

ik wil je op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie bieden. Hiervoor maak ik op mijn website(s) gebruik van verschillende soorten cookies. Ik plaats bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruik ik analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.


In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan jeIP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van mijn webserver als je van onze diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om mijn diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. Ik gebruik je IP-adres niet om je onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal ben ik niet in staat om je IP-adres te koppelen aan je naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer je ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.


Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Beveiliging

Ik zorg ervoor dat je persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Ik heb onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
 • Encryptie van data;
 • Pseudonimiseren van data;
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
 • Overdrachten alleen over SSL;
 • Purpose-bound toegangsbeperkingen;
 • Controle van erkende autorisaties.


Slotbepaling

Ik adviseer je om deze privacyverklaring met regelmaat te lezen, zodat je op de hoogte bent van de eventuele gemaakte wijzigingen in het beleid. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik je gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar cindy@cinincarriere.nl.