Quiet Quitting op het werk: wat is het en waarom is dit een nieuwe trend?
03 augustus 2023 
4 min. leestijd

Quiet Quitting op het werk: wat is het en waarom is dit een nieuwe trend?

In de moderne werkomgeving worden medewerkers steeds vaker geconfronteerd met een overweldigende hoeveelheid taken, verwachtingen en verantwoordelijkheden. Deze druk kan leiden tot een gevoel van uitputting en desillusie, waardoor medewerkers zich genoodzaakt voelen om zich terug te trekken uit de overweldigende eisen van hun functie. Deze trend, bekend als "Quiet Quitting," heeft de aandacht getrokken van HR-professionals, managers en onderzoekers, omdat het een uitdaging vormt voor organisaties om hun medewerkers te behouden en betrokkenheid te bevorderen.

Wat is "Quiet Quitting"?

"Quiet Quitting" is een term die wordt gebruikt om een gedragspatroon te beschrijven waarbij medewerkers zich alleen nog bezighouden met hun primaire verantwoordelijkheden en taken binnen hun functie, terwijl ze zich terugtrekken uit secundaire verantwoordelijkheden en extra inspanningen. In plaats van actief deel te nemen aan teamactiviteiten, extra projecten of vrijwillige initiatieven, beperken ze zich tot het strikt noodzakelijke om hun functie uit te voeren.

Het concept van "Quiet Quitting" is niet gebaseerd op een specifieke gebeurtenis, locatie of een enkele oorsprong. Het is eerder een term die is ontstaan uit de toenemende erkenning van een bredere trend die zich in moderne werkomgevingen over de hele wereld heeft ontwikkeld. Dus hoewel er geen precieze datum of locatie is vastgesteld voor het ontstaan van "Quiet Quitting", kunnen we wel de factoren identificeren die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van dit fenomeen:

Technologische vooruitgang

De afgelopen decennia hebben technologische vooruitgang en digitalisering het mogelijk gemaakt om altijd en overal verbonden te zijn. Hoewel dit veel voordelen heeft opgeleverd, heeft het ook geleid tot een toename van het aantal taken en verantwoordelijkheden dat op medewerkers wordt gelegd, waardoor ze zich kunnen terugtrekken uit niet-kernverantwoordelijkheden.

Verschuiving in werkethiek

Vroeger was er misschien een sterke werkethiek waarbij medewerkers verwachtten dat ze buiten hun normale werkuren extra inspanningen leverden. Tegenwoordig hechten veel medewerkers meer waarde aan een gezonde werk-privébalans en zijn ze minder geneigd om buiten hun reguliere werktijden extra taken op zich te nemen.

Veranderende verwachtingen van medewerkers

Medewerkers van vandaag hechten vaak meer belang aan een betekenisvolle, bevredigende loopbaan en een positieve werkomgeving. Als ze het gevoel hebben dat hun inspanningen niet voldoende worden erkend of gewaardeerd, kunnen ze zich terugtrekken uit extra inspanningen.

Generatieverschillen

Met de komst van nieuwe generaties op de arbeidsmarkt, zoals millennials en Gen Z, zijn er veranderingen opgetreden in hoe medewerkers werk benaderen. Deze generaties hebben vaak andere verwachtingen en prioriteiten, wat de dynamiek op de werkplek heeft beïnvloed.

"Quiet Quitting" is een geleidelijk ontwikkelende trend die is ontstaan als reactie op veranderingen in de werkomgeving en de verwachtingen van medewerkers. Het is belangrijk voor organisaties om deze trend te begrijpen en te reageren met beleid en strategieën die de betrokkenheid van medewerkers bevorderen en hun welzijn ondersteunen.

Oorzaken van "Quiet Quitting"

De opkomst van "Quiet Quitting" kan worden toegeschreven aan verschillende factoren die het werkklimaat beïnvloeden en de houding van medewerkers ten opzichte van hun werk veranderen.

Overbelasting

Moderne werkomgevingen kunnen bijzonder veeleisend zijn, met hoge werkdruk, strakke deadlines en voortdurende verwachtingen om te presteren. Deze overbelasting kan leiden tot burn-out en een verminderde betrokkenheid bij het werk.

Gebrek aan erkenning

Wanneer medewerkers het gevoel hebben dat hun inspanningen en bijdragen niet voldoende worden erkend of gewaardeerd door hun managers of de organisatie als geheel, kan dit leiden tot demotivatie en terugtrekking.

Werk-privébalans

Een verstoorde werk-privébalans kan medewerkers ontmoedigen om buiten hun normale werkuren extra inspanningen te leveren of betrokken te zijn bij werkgerelateerde activiteiten.

Onzekerheid over carrièreperspectieven

Als medewerkers het gevoel hebben dat er weinig mogelijkheden zijn voor groei, promotie of persoonlijke ontwikkeling binnen de organisatie, kunnen ze minder geneigd zijn om zich extra in te zetten.

Afnemende vertrouwen in leiderschap

Een gebrek aan vertrouwen in het management of ontevredenheid over de koers van de organisatie kan medewerkers demotiveren en hen doen afzien van extra inspanningen.

De impact op organisaties

"Quiet Quitting" kan aanzienlijke gevolgen hebben voor organisaties en hun prestaties. Enkele van de meest opvallende gevolgen zijn:

Verminderde productiviteit

Medewerkers die zich terugtrekken uit hun secundaire verantwoordelijkheden en inspanningen kunnen de productiviteit van teams en afdelingen negatief beïnvloeden.

Lagere betrokkenheid

Een gebrek aan betrokkenheid kan leiden tot een verminderd gevoel van teamspirit en organisatorische loyaliteit, wat op zijn beurt de samenwerking en het groepsgevoel kan aantasten.

Verhoogd verloop

Als medewerkers zich steeds meer terugtrekken, kan dit leiden tot een hoger verloop, omdat ze mogelijk elders naar kansen zoeken die beter aansluiten bij hun behoeften en verwachtingen.

Negatieve werkcultuur

Een toenemend aantal medewerkers dat zich terugtrekt, kan een negatieve invloed hebben op de werkcultuur, met een gevoel van desillusie en cynisme dat zich verspreidt binnen de organisatie.

Hoe om te gaan met "Quiet Quitting"

Om "Quiet Quitting" aan te pakken en de betrokkenheid van medewerkers te vergroten, kunnen organisaties verschillende strategieën implementeren. Creëer als eerste een positieve werkomgeving: Zorg ervoor dat medewerkers zich gewaardeerd, gehoord en ondersteund voelen. Luister naar hun behoeften en bied een gezonde werkomgeving die hun welzijn en persoonlijke ontwikkeling bevordert.

Daarbij zijn erkenning en waardering belangrijke thema's. Geef regelmatig erkenning voor de inspanningen en prestaties van medewerkers. Dit kan zowel informeel als formeel gebeuren en zal bijdragen aan een gevoel van voldoening en motivatie. Bevorder ook een gezonde werk-privébalans en moedig medewerkers aan om deze in evenwicht te houden. Denk aan flexibele werkuren, remote werken en aandacht voor het welzijn van medewerkers en hun omstandigheden.

Ontwikkelingsmogelijkheden zijn net zo belangrijk. Bied mogelijkheden voor groei, training en ontwikkeling, zodat medewerkers zich gestimuleerd voelen om zich te blijven ontwikkelen in hun functie. En investeer in leiderschapstraining om ervoor te zorgen dat managers in staat zijn om een inspirerende en ondersteunende werkomgeving te creëren.

Dus, quiet quitting of niet quitting?

"Quiet Quitting" is een uitdaging voor moderne organisaties, maar het biedt ook kansen om de werkomgeving te verbeteren en medewerkers te behouden. Door te begrijpen waarom medewerkers zich terugtrekken en welke factoren deze trend kunnen stimuleren, kunnen organisaties proactieve stappen ondernemen om een positieve en ondersteunende werkcultuur te bevorderen. Door te investeren in de welzijnsbevordering van medewerkers, erkenning en ontwikkelingsmogelijkheden, kunnen organisaties de betrokkenheid vergroten en de negatieve gevolgen van "Quiet Quitting" verminderen.


Over de schrijver
Vanuit mijn inmiddels tien jaar ervaring binnen goed werkgeverschap, arbeidsmarktcommunicatie en werkgeluk, adviseer en coach ik organisaties op deze vlakken. Daarnaast schrijf ik ook voor HR organisaties over allerlei HR-onderwerpen. Verder heb ik een product ontwikkeld (sollicitatiecursus #lachendsolliciteren) die organisaties aan hun afgewezen sollicitanten aanbieden als verrassing. Een zacht en warm afscheid binnen het sollicitatieproces levert veel positieve doorvertel-verhalen op. Goed werkgeverschap begint bij de sollicitant.
Reactie plaatsen